Debatt. .

2017-04-12 12:00
”Omkring 100 miljoner landdjur dödas i livsmedelsindustrin i Sverige varje år. De har inget val, men det har vi.”, skriver debattörerna.  Bild: Lars Pehrson / TT
”Omkring 100 miljoner landdjur dödas i livsmedelsindustrin i Sverige varje år. De har inget val, men det har vi.”, skriver debattörerna.

Alla kan inte föra sin egen ­talan

Djur har ingen egen talan. Djur ses fortfarande som objekt och eller egendom i lagens mening trots att de är levande, kännande individer. 

Som djurrättsaktivister vill vi föra djurens talan för att skapa ett djurvänligare samhälle. Ordet aktivist ses ibland som något negativt, men utan aktivister kan inte samhället förändras. Utan aktivister skulle kanske inte kvinnor få rösta än i dag och vem vet vad som hänt med slaveriet, skulle det vara mer utbrett än någonsin? 

Många lever i det tysta med en önskan om att saker ska förändras, det är dags att säga ifrån och omfamna ordet aktivist. Just nu pågår Förändra-projektet, ett aktivist--projekt där unga som vill göra skillnad engageras att förändra samhället för djurens skull.

En handbok har skrivits om praktisk djurrätt och filmer samt podcasts håller på att spelas in på samma ämne. Utanför det här har även deltagarna engagerats i att svara på frågor om djurrätt och veganism via Youtube, skriva medborgarförslag, skriva insändare och mycket mer. Varje litet steg i rätt riktning kan göra skillnad.

Att det är ungdomar projektet vänder sig till grundar sig i att ungdomar är framtiden, ungdomar är kreativa och många ungdomar vill göra skillnad. Att vara engagerad leder till att man lär sig om hur organisationer och föreningar fungerar och inte minst om hur samhället fungerar.

Genom att göra en djupdykning i en samhällsfråga gör det att man får större förståelse för hur världen runt omkring oss fungerar i de frågor man väljer att engagera sig i. Det är en stor fördel inför kommande arbetsliv för ungdomar, men också viktigt för den enskilda individen. Att vara aktivist gör också att man lär känna många andra som delar ens åsikter vilket leder till en djupare gemenskap och ger energi för att fortsätta. Unga påverkar samhället.

Det finns de som motsätter sig att personer ska göra sina åsikter hörda, särskilt när de själva inte håller med. Kanske dyker negativa associationer upp i huvudet på en del när de hör ordet djurrätts-aktivist. Det finns olika sätt att försöka skapa förändring. Vår -aktivism och den aktivism som Djurens rätt och Förändraprojektet driver handlar om att med demokratiska metoder påverka samhället för en djurvänligare- värld.

Att visa att djur, precis som du och jag, har känslor och en egen vilja. De allra flesta djur som utnyttjas i vårt samhälle i dag föds upp och lever korta liv i livsmedelsindustrin. De har inte valt att vara där, de tvångsinsemineras, de separeras från sina mammor, de lever trångt och de allra flesta får inte ens vistas utomhus. 

Omkring 100 miljoner landdjur dödas i livsmedelsindustrin i Sverige varje år. De har inget val, men det har vi. Som förespråkare för djurens rättigheter kan vi välja bort detta och vi kan visa för andra hur lätt det är att välja vego i stället. Som vegan och vegetarian räddar du många individers liv varje år, det är konkret aktivism. 

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla ska få kunna påverka samhället. Om man själv inte håller med om det som görs är det fritt fram att själv bli aktivist för sin ståndpunkt. Sitt inte och bara prata om förändring, du kan vara förändringen. Du kan vara en röst för de som inte har en egen!

 

 

Sandra Olausson & Anna Harenius 
Sandra Olausson och Anna Harenius, Förändra-projektet Djurens Rätt