Debatt. .

2017-03-23 07:00
Det behöver byggas icke kommersiella samlingslokaler vid nybyggen för att underlätta social samvaro, skriver debattören.  Bild: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Det behöver byggas icke kommersiella samlingslokaler vid nybyggen för att underlätta social samvaro, skriver debattören.

Bostadsområden behöver icke-kommersiella mötesplatser

Uppsala och Knivsta kommuner är mycket expansiva och ökar snabbt sin befolkning. De allra flesta är överens om att det är bra att kommunerna så lätt lockar till sig nya medborgare, det visar att våra kommuner är attraktiva som bostadsorter.

I takt med att invånarna blir fler behövs det fler bostäder. I Uppsala och Knivsta byggs det många nya hem, såväl hyresrätter som bostadsrätter och egnahem. Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta är mycket positiv till att kommunerna tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen. 

Hyresgästföreningen är remissinstans för kommunernas detaljplaner och deras mer övergripande planprogram och översiktsplaner. Vi ser att det kommer ske stora förändringar i flera av Uppsalas stadsdelar, inte minst i Eriksberg. I Rosendal och Ulleråker tillkommer helt nya bostadsområden. I Knivsta fortsätter utbyggnaden av Alsike och Centrum. När vi ser dessa planer är det tydligt att det saknas planer för gemensamhetslokaler. 

Något som var entydigt bra med områden byggda fram till 80-talet var att icke-kommersiella samlingslokaler skapades och integrerades i bostadsområdena. Under senare årtionden har detta i stort sett upphört. I nybyggda områden finns det sällan möjlighet för hyresgäster att samlas. Att ha ett möte i ett underjordiskt garage är inte att föredra, fester och andra sammankomster måste ske i hem som byggs allt mindre och yteffektivare. Ur ett perspektiv där vi sätter resursanvändning i centrum är yteffektivitet naturligtvis bra, men det ökar behovet av lättillgängliga samlingslokaler för speciella tillfällen.

En viktig orsak till att lokaler inte längre byggs i våra nya bostadsområden är byggkostnaderna även i de förhandlade presumtionshyrorna ytterst får bäras av hyresgästerna, något som inte är speciellt tilltalande eftersom nybyggnationshyrorna redan är extremt höga. Kostnaderna sänks genom att icke-kommersiella samlingslokaler rationaliseras bort.

Tillgången till icke-kommersiella lokaler är något som underlättar social samvaro och bygger gemenskap. Det är av största vikt att nya- eller omskapade bostadsområden så snabbt som möjligt känns levande och trygga. Därför behövs samlingslokaler.

Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta anser att tillskapandet av lokaler ytterst är kommunens ansvar och inte fastighetsbolagens. Vi anser att kommunerna direkt – och inte via sina allmännyttiga bostadsbolag – i mycket högre utsträckning borde ta ansvar för att det byggs icke-kommersiella samlingslokaler vid ny- och ombyggnation. På så sätt höjs inte lägenheternas hyror.

 

 

Jens Nilsson  
ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta