Debatt. .

2017-03-30 07:00
Vi behöver alltså inte använda dessa ­kanaler mindre, men vi måste bli mer medvetna om att de teknologiska fram­stegen har fler effekter än enbart positiva.  Bild: Erik Nylander/TT
Vi behöver alltså inte använda dessa ­kanaler mindre, men vi måste bli mer medvetna om att de teknologiska fram­stegen har fler effekter än enbart positiva.

Samhällskrav når allt yngre

Kvinnor har så länge vi människor funnits objektifierats, nedvärderats och blivit påtvingade orimliga, ohälsosamma ideal att uppfylla. Men med intåget av sociala medier, har dessa krav blivit alltmer tydliga och närvarande i vårt vardagliga liv på ett helt annat sätt. Framför allt nås en annan målgrupp, allt yngre flickor och i större utsträckning. Kraven börjar i lägre åldrar och allt tidigare i dag ser vi unga med ätstörningar och låg självkänsla. 

När jag var yngre fanns inte Iphones och min första mobiltelefon fick jag, likt de flesta på den tiden, i tolvårsåldern. Med den kunde jag skicka svartvita lågpixel-mms-bilder och sms till klasskamrater, och ringa till mamma om var jag höll hus. Någon låt hit och dit kunde skickas mellan mobilerna via Bluetooth också, men där tog funktionerna slut.  I dag har även de flesta äldre förskolebarn redan Iphone, vi snackar fem–sexåringar, där de har appar som Instagram, Facebook och andra sociala medier. Fyllt med sexistisk reklam, smalhets, utseendehets och massa, massa krav bland större Instagram-konton vars innehavare kommer i kontakt med, ser upp till och vill bli som. Varenda dag de öppnar och använder sin mobil får de upp alla dessa samhällskrav, som kommer i och med vi lever än i ett patriarkalt samhälle. 

Vänner till mig som arbetar i just förskolor, berättar om att de märker hur medvetna dessa väldigt unga flickor redan är om de mallar som tjejer ”ska” passa in i. De har fått kommentarer som bland annat, ”du är smal och lång, alltså är du fin.” Det är helt sjukt att det sambandet dras allmänt i dag, men nu är det så unga flickor som förskolebarn. För det är just det de är, barn. De ska inte behöva känna någon press om sin könsroll över huvud taget, framför allt inte skeva patriarkala ideal om kvinnor. Att redan då känna sig insnävad i en könsroll med känslan av alltid känna sig otillräcklig, och att det skulle vara ens utseende, och inte prestationer som värderas högst? 

Jag menar inte att sociala medier är roten till dessa problem för unga flickor och tjejer, det är så klart de patriarkala strukturer vi har i vårt samhälle som är boven. Vi behöver alltså inte använda dessa kanaler mindre, men vi måste bli mer medvetna om att de teknologiska framstegen har fler effekter än enbart positiva. Dessa sociala kanaler har gjort det lättare att nå tjejer med dessa krav och konstant påminna om att patriarkatet råder, och allt som följer därefter. Inte enbart yngre flickor drabbas, utan alla tjejer och kvinnor i vardagen blir oftare och tydligare påminda om sin ”otillräcklighet”. Med det i åtanke, är det ännu viktigare i dag att vi stöttar, uppmuntrar och pratar med tjejer så att vi orkar stå emot detta. Att det inte behöver vara så, och vad det beror på. Med systerskap är vi starka och även om vi känner oss motarbetande av patriarkatet, behöver vi varandra för att vända utvecklingen av dessa strukturer. I dag mer än någonsin.

 

Sara Gille, SSU 
ordförande SSU Uppsala