Debatt. .

2017-09-14 07:00
Föreningen Nej till Nato arrangerar en manifestation på Sergels torg i Stockholm mot försvarsmaktsövningen Aurora.  Bild: Janerik Henriksson/TT
Föreningen Nej till Nato arrangerar en manifestation på Sergels torg i Stockholm mot försvarsmaktsövningen Aurora. 

Stoppa Natoländers deltagande i Aurora 17

Sveriges försvarsmakt genomför nu sin största övning på över tjugo år, Aurora 17. Det är helt i sin ordning. Varje land har rätt att ha ett försvar och övning är en nödvändighet. Övningen ska främst genomföras i Göteborg, på Gotland och i Mälarområdet – även Uppsala berörs.

Syftet med militärövningen är bland annat att testa det Värdlandsavtal som slöts mellan Sverige och Nato förra året. En majoritet av befolkningen i Sverige var mot, men en majoritet av de politiska partierna var för Värdlandsavtalet. Det går ut på att underlätta för Nato att placera trupp och material i Sverige och det syftar till att kunna utnyttjas i krig. Gissa mot vem!

De som är för att Natoländer ska delta har gjort ett stort nummer av att en del kritiker talat om Aurora 17 som en Natoövning, vilket det formellt inte är. Kopplingen till Värdlandsavtalet som slutits med Nato och att flera Natoländer ska delta gör att det är lätt att se det som en Natoövning. USA står för mer än två -tredje-delar av den militära personal och en överväldig-ande del av de vapen som kommer från andra länder och ska vara med i övningen. Man skulle kunna säga att det inte är en Natoövning utan en svensk övning med huvudunderstöd från det ledande Natolandet USA för att testa Värdlandsavtalet med Nato.

Varför ska USA, som är det land som efter andra världskriget bombat i särklass flest andra länder, bjudas in att delta i en militär övning i Sverige? Ryssen kommer! Det är hela förklaringen.

Ryssland satsar mindre än en tiondel av vad Natoländerna tillsammans satsar på försvar och är svagare på i stort sett samtliga typer av vapensystem. De har ett hangarfartyg när Nato har 14. Nato har ungefär fem gånger så många stridsflygplan och attack-helikoptrar och stora krigsfartyg som Ryssland. Den ryska ledningen vet att det vore självmord att starta ett krig mot Nato. I den allmänna debatten framstår det ändå som om vi hotas av Ryssland eller att Ryssland skulle hota att invadera Baltstaterna. Det är helt befängt. Rysslands politiska ledning är inte självmords-benägen.

 

Lars Drake 
Nej till NATO i Uppsala