Debatt. .

2017-06-01 07:00
”I vår budget kommer vi att föreslå ett återinförande av stadskortet i Uppsala”, skriver debattörerna.  Bild: ULF BODIN/FLICKR
”I vår budget kommer vi att föreslå ett återinförande av stadskortet i Uppsala”, skriver debattörerna.

Vänsterpartiet säger nej till dyrare kollektivtrafik!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har aviserat ytterligare en prishöjning av länskortet, från dagens 795 kronor till 840 kronor. Vänsterpartiet säger nej till de föreslagna höjningarna.

Vi har sett att tidigare prishöjningar och snålare zonindelningar har påverkat nyttjandet av kollektivtrafik negativt. Det kollektiva resandet till och från Storvreta har till exempel minskat med tio procent mellan 2013 och 2015. Det är inte hållbart, allra minst ur ett klimatperspektiv. 

Vänsterpartiet vill tvärtom satsa på billigare och bättre kollektivtrafik. I vår budget kommer vi att föreslå ett återinförande av stadskortet i Uppsala, som skulle kosta 550 kronor i månaden och gälla för zon ett. Vi vill även utöka zon ett för att stimulera resande med kollektivtrafik i tätorter som ligger nära Uppsala.

En fungerande kollektivtrafik med rimliga priser är en rättvisefråga, då prisökningar slår hårt mot låginkomsttagare, som i många fall inte har något annat val än att fortsätta ta bussen. Men det är också viktigt ur miljö- och klimatsynpunkt att kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen. 

Kostnaderna för de som dagligen reser kollektivt inom Uppsala tätort har ökat dramatiskt de senaste åren genom slopandet av stadskortet och prishöjningar. Hade priset för ett månadskort i stället följt konsumentprisindex från 2013 hade det bara höjts med några kronor.

 

Sören Bergqvist & Sverker Åslund 
Sören Bergqvist, regionråd (V) och Sverker Åslund, ledamot i kollektivtrafiknämnden (V)