Debatt. .

2017-04-20 07:00
Bild: EYAD BABA/AP/TT

Var vi kan anmäla Sverige och EU för diskriminering?

Hur definierar vi rasism? Handlar det om vad vi säger att vi står för eller hur vi beter oss mot andra människor? 

Låt oss jämföra två samhällen. I det första samhället är gränserna stängda för vissa grupper av människor men utåt sett säger sig samhället stå för allas lika värde. Det andra samhället har en uttalad policy som anger att vissa grupper av människor ska stängas ute bara för att de tillhör en viss grupp. Vilket samhälle är bäst?

Många reagerade starkt på Donald Trumps inreseförbud där det uttalade syftet var att utestänga människor från länder med en i huvudsak muslimsk befolkning. Till en början gällde förbudet även människor med dubbla medborgarskap och därför drabbades flera svenska medborgare. Sveriges radio intervjuade en person med medborgarskap i Iran och Sverige som sa att det ju inte heter ”svenska mänskliga rättigheter” eller ”iranska mänskliga rättigheter” utan bara ”mänskliga rättigheter”.

Vidare rapporterades om adopterade svenskar som för
att de ”råkat födas i ett annat land” nu vägrades inresa i USA. Självklart bör Donald Trumps rasistiska politik kritiseras. Men de argument som används bland de som nu höjer sina röster mot Trump passar också in i ett annat sammanhang. 

Den 11 februari förlängdes id-kontrollerna av Sveriges regering som ska ta ett nytt beslut om förlängning den 4 maj. Förra året infördes också den tillfälliga lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening. Det uttalade syftet med dessa förändringar var att färre människor skulle söka sig till Sverige. 

Nej vänta, det var inte att generellt färre människor oavsett grupp skulle söka sig till Sverige. Inte var tanken att stänga ute arbetskraft från Danmark som ville jobba i Malmö eller välutbildade akademiker från Tyskland som ville starta företag i Sverige. Nej det var en annan grupp människor som skulle stängas ute och det var flyktingar. Om du saknar giltiga id-handlingar har du i dag ingen möjlighet att komma in i Sverige, än mindre få din mänskliga rättighet att söka asyl tillgodosedd. Samtidigt utarbetar EU en ny strategi där man betalar länder som Libyen och Eritrea i utbyte mot att hålla kvar flyktingarna inom gränsen, något som företrädare för vår regering uttryckt sig positiva till. 

Sveriges lagar förbjuder hets mot folkgrupp och diskriminering och vi ska garantera alla människors lika rättigheter enligt Europakonventionen. Ändå tycks rätten att klaga över beslut och regler som särbehandlar bara vara till för oss med ett svenskt pass. Sveriges gränskontroller och EU:s ”ekonomiska bidrag” till odemokratiska länder slår mot de allra mest utsatta. Dessa människor som då inte får komma till Sverige har ingenstans att vända sig för att överklaga. Men även människor inom våra gränser saknar ofta helt möjligheten att överklaga hur de behandlas av svenska myndigheter. Papperslösa kan inte överklaga att de nekas vård eftersom det innebär att ge sig till känna och därmed bli utvisad till krig och förtryck. Barn till EU-migranter kan inte överklaga att de nekas skolgång och en vettig bostad. 

Den svenska förvaltningen vägrar helt enkelt se att människor oavsett ursprung behöver tillgång till sjukvård, vill bilda sig och slippa frysa om nätterna. Möjligheten att få sina behov och sina rättigheter tillgodosedda går uppenbarligen hand i hand med att vara född på rätt plats med rätt förutsättningar oavsett om den möjligheten villkoras för vissa grupper i klartext eller ej. 

Fortsätt för all del att kritisera Trumps rasism. Men berätta också var vi kan anmäla Sverige och EU för deras livsfarliga diskrimineringspolitik. Öppna Sveriges gränser, riv den tillfälliga lagen och skapa lagliga vägar in i EU!

 

 

Kerstin Varenius & Amanda Landell 
aktiva i nätverket Ingen människa är illegal i Uppsala