Inrikes.

2017-11-03 07:00
Innerstaden är ett populärt boendealternativ för Uppsalas förtroendevalda. Där bor 24 fullmäktigeledamöter och ersättare.  Bild: Johannes Frandsén
Innerstaden är ett populärt boendealternativ för Uppsalas förtroendevalda. Där bor 24 fullmäktigeledamöter och ersättare.

12 procent saknar helt politisk representation

Tolv procent av Uppsalas befolkning bor i ett område som inte har någon politisk representant alls i kommunfullmäktige. Samtidigt är några innerstadsområden mycket väl representerade, visar en kartläggning som ETC Uppsala har gjort.

Uppsala kommun är uppdelat i 49 olika områden som är tydligt avgränsade på en karta över kommunen.

I 15 av dessa områden bor det inga kommunpolitiker alls. Räknar man med alla områden som inte har några ordinarie ledamöter utan bara ersättare så blir siffran ännu högre. Då rör det sig om 22 områden som står helt utan politisk representation. Sammanlagt bor cirka en femtedel av Uppsalas invånare i någon av de stadsdelar som enbart har en ersättare i kommunfullmäktige eller som helt saknar politisk representant. Av de tolv procent som bor i ett område som är helt utan politiska representanter befinner sig majoriteten på landsbygden. Det handlar om sådana kommundelar som Almunge, Björklinge, Bälinge och Vattholma, men också mer stadsnära delar som Håga och Ulleråker.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Ingen representant i fullmäktige

Andreas Almqvist är ordförande i Länna byalag i Almunge. Kommunen fattar beslut om vad som ska hända i byn, men invånarna har alltså ingen i fullmäktige som kan föra deras talan.

Spelar det någon roll för er att det saknas politisk representation?

– Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att vi i byalaget får bra respons när vi ­kontaktar kommunen. Sam­tidigt tror jag att det är just det som krävs – att vi tar kontakt.

– Så kanske det inte är i om­råden där politiker bor, för då kan de se själva vad som behöver göras.

Andreas Almqvist tycker att byalaget i Länna fyller en viktig roll i den egna byn – kanske just för att skapa en demokratisk funktion där politisk representation annars saknas. Till byalaget kan de boende vända sig när de vill föra upp en fråga på dagordningen, eller kanske bara hitta rätt kontakt i kommunhuset.

Praktiskt och vardagsnära

Man jobbar med praktiska och vardagsnära frågor. Senast kontaktade kommunen byalaget för att hämta in åsikter om dragningen av vägsträckan 282.

– Trafiken ökar härute och alla håller inte hastighetsbegränsningarna, så vi framhöll hur viktigt det är att vägen dras om, att det inte räcker med andra lösningar.

Frågor som politikerna lätt glömmer bort kan handla om den offentliga miljön i byn, tycker Andreas Almqvist.

– Vi skulle behöva en bättre lekplats. Det vore bra om lekplatsen kan fungera lite som en träffpunkt, precis som det är i stan.

Men även om kommunikationen med Uppsala kommun fungerar ganska bra är Andreas Almqvist fundersam till den rödgröna majoritetens ambition att skapa ”Sveriges bästa landsbygdskommun”.

– Där vet jag inte riktigt hur de menar. När det gäller vissa utvecklingsfrågor, som att dra fiber till alla hushåll – då har vi mest stött på problem hos kommunen. Vi har haft handläggning som nog försenade utbyggnaden med ett år.

Var bor politikerna?

Om politikerna nu skyr flera landsbygdsområden – var bor de då? Innerstaden är ett populärt alternativ. Där bor 24 fullmäktigeledamöter och ersättare. Också områdena precis runt stadskärnan är populära – Luthagen, Kvarngärdet, Svartbäcken och – lite längre bort – Norby. Vid en sammanräkning bor 41 av de 124 förtroendevalda i något av dessa områden. Det är 33 procent.

”Vill satsa på landsbygden”

Erik Pelling, det kommunalråd som har ansvar för frågor om landsbygdsutveckling i Uppsala, håller med om att representationen är skev och tycker att landsbygdsfrågorna delvis glömdes bort efter att kommundelsnämnderna slopades.Däremot ser han stor potential i det program som den rödgröna majoriteten har sjösatt. Där ingår bland annat en bygglovsbil, skolsatsningar och dialoger med lokalt engagerade föreningar, till exempel byalag.

– Att så många politiker inte bor på landsbygden påverkar säkert mycket, och det vore bättre om partierna hade fler medlemmar utanför staden.

– Nu försöker vi lyfta frågorna så mycket som möjligt. Vi med­finansierar lokala projekt med hjälp av pengar från EU som man kan ansöka om.

Erik Pelling berättar att Uppsala kommun också har tagit intryck från projekt i Brasilien där invånarna får besluta om delar av den lokala budgeten, något man hoppas kunna prova ute i kommundelarna snart.

– Det måste inte vara en stor motsättning mellan stad och land.

Ojämn representation i Uppsala kommun

12 procent av Uppsalas invånare, eller cirka 25 000 personer, bor i ett område som saknar politisk representation helt, det vill säga de har varken någon ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller någon ersättare.

Räknar vi alla invånare som bor i ett område där en ordinarie ledamot saknas blir antalet invånare utan representanter 42 000, eller cirka 20 procent.

Störst representation har det område som kallas för innerstaden, med 19 ledamöter och fem ersättare.

En tredjedel av alla politiska representanter bor i innerstaden eller i ett innerstadsnära område, till exempel Kvarngärdet.