Inrikes.

2017-11-17 06:00
Bilder: Anders Wiklund/TT, Izabelle Nordfjell/TT

30 miljoner till vinst från Uppsalas äldreomsorg

Företag som driver äldreomsorg för kommunens räkning har kritiserat Uppsala för snåla ersättningar. Men fortfarande går minst 30 miljoner av den skatt som Uppsalaborna betalar för äldreomsorg i privat regi till vinst. ETC Uppsala har granskat åtta bolag.

Åtta bolag och två stiftelser driver i dag äldreboenden i Uppsala kommuns regi. Ett par av bolagen bedriver också samtidigt hemtjänst åt kommunen, vilket innebär ett större antal vårdtagare.

ETC Uppsala har begärt ut siffror som visar hur mycket kommunen betalar till olika aktörer för att bedriva sin verksamhet. Utifrån bolagens nationella vinstmarginal har vi sedan räknat ut hur stor andel av de pengar som kommunen betalar som borde gå till vinst.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Det handlar om ungefär 30 miljoner, enligt vår kalkyl. Det motsvarar cirka 60 anställda på ett år. Exakt hur mycket som faktiskt går till vinst från varje enskilt boende kan vi däremot inte veta – det är hemligt och finns inte med i årsredovisningarna.

Erik Pelling, kommunalråd med ansvar för äldrefrågor, är kritisk.

– Det är ingen hemlighet att jag och Socialdemokraterna är väldigt kritiska mot vinster i välfärden. Vi tycker och står för att pengarna bör gå till verksamheten som de är tänkta att gå till, även om vi är öppna för olika styrmodeller och en mångfald aktörer.

– Vi har en extremt liberal syn på vinster i välfärden i Sverige jämfört med hur det är i Europa. Tyvärr finns inte majoritet i riksdagen för ett vinsttak.

Men kommunen måste ju inte lägga ut boenden på upphandling. Varför driver ni inte fler i egen regi?

– Det finns något positivt i att kunna välja mellan många olika aktörer, och konkurrensen har positiva effekter på verksamheterna. Det är inte detta vi vill få bort, utan övervinsterna.

Kritik från vårdbolag

I somras beslutade Uppsala kommun att sänka ersättningsnivåerna för de privata aktörer som bedriver vård- och omsorgsboenden enligt Lagen om valfrihet med tio procent. Ett tilltag som genererade kritik från bolag som Vardaga och Aleris. De menade att kvaliteten på vården skulle sänkas.

– Men en uträkning som den här visar ju ändå att det finns en viss fallhöjd, säger Erik Pelling.

Men finns det inte risk att ni får bolag som går med på underbud och att ni ändå inte kommer åt vinsterna – alltså att det blir de boende som betalar för sänkta ersättningar och inte bolagen?

– Det är därför vi är väldigt nog med uppföljning och tillsyn. Vi har också ändrat på upphandlingsreglerna. Det är inte längre de som erbjuder att bedriva verksamhet till lägst pris som vinner, utan de som erbjuder bäst kvalitet till ett visst pris.

”Återinvesterar minst 70 procent”

Det företag som har gjort mest vinst på Uppsalas äldreomsorg är Attendo. Enligt ETC Uppsalas schablonberäkning rör det sig om 16 miljoner år 2016. Men en vinstmarginal på 8,35 procent är berättigat, enligt bolagets kommunikationschef Stefan Svanström.

Varför då?

– Attendo har över 30 års erfarenhet av att driva äldreomsorg med hög kvalitet runt om i Norden, och vi är väldigt noga med att göra det på ett sätt som är långsiktigt hållbart för de boende, för våra medarbetare och för samhället.

– Vi bedriver i högre utsträckning verksamheter i egen regi, där vi och inte kommunen står för investeringar och risktagande i verksamheten – till exempel vid tomma platser. 63% av Attendos verksamhet sker i egen regi. Generellt sett är marginalen i egen regi högre för att kompensera för investeringar och risktagande.

Ni får 192 miljoner av Uppsala kommun för att driva vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Om jag gör en schablonberäkning utifrån er vinstmarginal ser det ut som om 16 av dessa miljoner går till överskott.  Lite beroende på hur man räknar kan man också se det som att ni får ut 12 miljoner eller 18 miljoner. Vad händer med pengarna?

– Det går inte att räkna lönsamhet på det sättet, marginaler skiljer sig från verksamhet till verksamhet beroende på hur avtalen ser ut, beläggning och den lokala konkurrensen.

 – Av det överskott som uppstår i Attendo så återinvesteras minst 70 procent av vinsten i såväl nya som befintliga verksamheter. Vi har nyss ingått avtal om att bygga 205 nya lägenheter i Uppsala, och vi investerar även kraftigt på andra håll i Norden för att bygga bort platsbristen.

–Vid senaste kvartalets utgång hade Attendo 2 757 lägenheter i byggfas runt om i Norden.

Erik Pelling, ger delvis Attendo rätt.

– Vi har behov av stora investeringar i äldreomsorgen för att bygga ut antalet platser, och kommunen är väldigt skuldsatt. Därför är det viktigt att privata aktörer bidrar med nödvändiga investeringar, bland annat fastigheter.

– Därför hoppas jag på en förändrad attityd i bolagen.