Reportage.

2017-07-05 02:39
Med den nya lagen ville regeringen att de ensamkommande som hade hunnit börja gymnasiet skulle kunna gå färdigt utbildningen.  Bild: Jessica Gow/TT
Med den nya lagen ville regeringen att de ensamkommande som hade hunnit börja gymnasiet skulle kunna gå färdigt utbildningen. 

Därför hjälper inte den nya lagen

Ensamkommande ungdomar i gymnasiet ska få förlängt uppehållstillstånd så att de kan slutföra sin utbildning. Det var beskedet från migrationsminister Morgan Johansson när den nya lagen presenterades i maj. Men de allra flesta asylsökande unga omfattas inte av skyddet

”Det måste finnas en möjlighet för de här ungdomarna att gå färdigt gymnasiet”, förklarade migrationsminister Morgan Johansson när regeringen presenterade den nya lagen, som trädde i kraft 1 juni.

”Det här är ju också en åldersgrupp som vi behöver. Vi behöver fler i arbetsför ålder.” Lagförslaget formulerades som ett tillägg till den tillfälliga utlänningslagen från 2015.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Bakgrunden till att lagen ansågs behövas var Sveriges återvändandeavtal med Afghanistan, som gör det möjligt att deportera vuxna till landet, men inte barn. Det innebär, genom en praxisändring som Migrationsverket gjorde förra året, att ensamkommande unga riskerar att skickas dit samma dag som de fyller arton, om de inte lyckas få asyl.

Regeringen ville i stället att de som hade hunnit börja gymnasiet skulle få möjlighet att gå färdigt sin utbildning, och om de dessutom skulle lyckas skaffa jobb inom sex månader efter avslutad utbildning skulle deras uppehållstillstånd kunna bli permanent.

Förslaget hade pressats fram av företrädare från Miljöpartiet, som också var nöjda.

”Jag är väldigt glad och lättad att vi kunnat presentera ett förslag som jag vet betyder så mycket för så många”, skrev Maria Ferm på MP:s hemsida.

Men nu visar det sig alltså att lagen inte kommer att gälla särskilt många. Varför?

Uppehållstillstånd bara för fåtal

Lagen skulle ha berört alla från 17 år med ett tillfälligt uppehållstillstånd, ofta ensamkommande som riskerar utvisning när de fyller 18 år eller ungdomar som redan har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas.

Men för det första har bara ett fåtal av de unga fått tillfälliga uppehållstillstånd, för det andra har flera av dem blivit uppskrivna i ålder, förklarar Sanna Vestin, ordförande i FARR, Flyktingorganisationernas Riksråd.

”När förslaget började diskuteras handlade det om att lindra problemet med att barn skulle få tillfälliga uppehållstillstånd med den tillfälliga lagen (…) Men vad vi inte anade för ett år sedan var hur många ensamkommande barn som skulle utvisas i stället för att få något tillstånd över huvud taget”, skriver Vestin i en bloggpost.

Migrationsverket ändrar praxis

Anledningen är att Migrationsverket två gånger har ändrat sin praxis genom att omtolka lagen – först genom att inte regelmässigt ge unga under 18 uppehållstillstånd, dels genom att skriva upp unga i ålder.

”I stället för att låta ensamkommande över 16 (ungefär) stanna till 18-årsdagen började verket i massomfattning skriva upp de ensamkommandes ålder till 18 i samband med att de fick beslut. Det fanns säkert skäl för det i vissa fall, men uppskrivningarna beslutades utan undersökningar eller motivering och gällde praktiskt taget alla som inte bedömts ha personliga skyddsbehov”, skriver Sanna Vestin.

Så många omfattas

Personer under arton som går i gymnasiet och har fått tillfälligt uppehållstillstånd, eller som har fått avvisningsbeslut som av olika skäl inte kan verkställas, omfattas av den nya lagen. Under perioden fram till sista mars i år fick 196 ensamkommande beslut om att stanna fram till 18-årsdagen. Samma period fick 3043 av dem beslut om utvisning utan tidsfrist efter att ha fått sin ålder ändrad.