Reportage.

2017-11-08 06:00
Många unga skyr Migrations­verkets vuxenboenden – det har bland annat skett övergrepp på boendena, som ofta saknar personal nattetid.   Bild: Fredrik Sandberg/TT
Många unga skyr Migrations­verkets vuxenboenden – det har bland annat skett övergrepp på boendena, som ofta saknar personal nattetid.  

Ensamkommande får ideella hem – men projektet möter kritik

Ett projekt med frivilliga fadderfamiljer ska göra det möjligt för ensamkommande över 18 år att stanna i Uppsala. Det framgår av en uppgörelse mellan kommunen och Stadsmissionen. Men redan hörs kritik mot utformningen av projektet.

Förra veckan blev det klart att det blir Uppsala Stadsmission som tar över ansvaret för de ensamkommande över 18 som snart riskerar att bli av med sina boenden i familjehem och HVB – hem för vård och boende.

Stadsmissionen har sökt och fått cirka 5,1 miljoner kronor i föreningsbidrag av kommunen för verksamheten som man kallar Fadder­hem i Uppsala.Tre anställda ska hitta personer som för en mindre ersättning erbjuder husrum och stöd åt de unga vuxna.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


ETC har i några tidigare artiklar belyst hur många ensamkommande som har fyllt 18 eller blivit åldersuppskrivna redan har hamnat i hemlöshet om de vägrat att flytta till något av Migrationsverkets boenden i andra delar av Sverige.

Det finns redan flera som sover utomhus och på bussar, eller omväxlande hos vänner.

Kan fortsätta gå i skolan

Andra unga har fått sina vistelser inom socialtjänstens verksamheter förlängda efter det regeringsbeslut som kom i somras. Detta kan enligt kommunens beslut fortsätta fram till årsskiftet. Det är då Stadsmissionen måste ta vid för den grupp som annars riskerar hemlöshet.

På Stadsmissionen meddelar direktorn Lennart Lindgren att man bara är i början av processen, men att man har börjat rekrytera personer som kan ta sig an uppgiften.

– Vi har arbetat med den här gruppen tidigare och har god insyn i deras situation. Vi vill både kunna erbjuda ett hem och stöd – både för dem som kan få ett negativt beslut av Migrationsverket och för dem som får stanna. Så det handlar inte bara om ett ställe att bo på.

Kommunens strateg med inriktning på ensamkommande barn, Johan Eikman är också positiv.

– Uppsala kommun gör något som många andra kommuner inte har gjort. Vi inser att det är en utmaning men vi hade inte gått in i samarbetet med Stadsmissionen om vi inte hade trott på det här.

Många skyr vuxenboenden

Men David Karlsson, aktiv i nätverket ”Vi står inte ut”, är fundersam över modellen.

– Jag hoppas verkligen att Stadsmissionen får fram personer som är beredda att ställa upp som ideella familjehem. Men risken är stor att de inte hittar så många som krävs.

Vad händer i så fall?

– Ja, det är ju det jag vill veta.

David Karlsson har följt hela processen efter att Migrations­verkets boende i Ribbingebäck utanför Uppsala stängdes och unga vuxna hamnade i hemlöshet. Han har haft flera samarbeten med olika ideella organisationer och kyrkor och själv försökt få fram så många ideella boenden som möjligt inom ramen för ”Vi står inte ut”, som är ett obundet nätverk.

Att många unga skyr Migrationsverkets vuxenboenden har han förståelse för – det har bland annat skett övergrepp på boendena, som ofta saknar personal nattetid.

David Karlsson har också kontakt med Stadsmissionen i Stockholm, som tillämpar samma modell som den som ska starta nu i Uppsala.

– En av dem som jobbar med projektet i Stockholm har jobbat med flyktingar i nästan hela sitt liv och hon säger att de hittar en familj då och då, men inte alls så många som hade behövts.

”Bättre att höja ersättningen”

Stadsmissionens fem miljoner ska räcka till 3,5 tjänster för personer som ska leta fadderboende, samt till en psykolog och en jurist som ska hjälpa de ensamkommande.

– Anställningen av psykologen och juristen tror jag är jättebra, jag är inte emot projektet som sådant. Men att man ska ägna 140 arbetstimmar i veckan åt att leta boende tror jag inte är effektivt. Det vore bättre att höja ersättningen till dem som ska bli familjehem, säger David Karlsson.

Strategen Johan Eikman håller med om att det finns svårigheter att hitta familjer, men förklarar att Stadsmissionen inom den här ramen också kan välja att placera ensamkommande i andra typer av boenden, till exempel kursgårdar, om man misslyckas med att hitta fadderhem. Han hoppas också att Stadsmissionens nätverk ska vara tillräckligt stort för att nå ut.

– Vi kommer att följa upp det här och ser om riktlinjerna behöver ändras.