Inrikes.

2017-04-07 07:08
 • 6,2 procent av de nyanlända eleverna går     i en friskola i Uppsala, och då är det särskilt två friskolor som har tagit emot många elever – Manar al-Houda och Waldorfskolan. Bild: Berit Roald/NTB Scanpix/TT
  6,2 procent av de nyanlända eleverna går i en friskola i Uppsala, och då är det särskilt två friskolor som har tagit emot många elever – Manar al-Houda och Waldorfskolan. 
 • Enligt Skolverket så är Uppsala inte unikt – nyanlända grundskoleelever har koncentrerats till ett fåtal kommuner och skolor. Bild: Fredrik Sandberg/TT
  Enligt Skolverket så är Uppsala inte unikt – nyanlända grundskoleelever har koncentrerats till ett fåtal kommuner och skolor. 

Få nyanlända i Uppsalas friskolor

Bara 6,2 procent av alla nyanlända grundskoleelever i Uppsala går i en fristående skola. Även bland de kommunala skolorna är det ett fåtal som har tagit emot. Ett problem, menar kommunalrådet Caroline Hoffstedt, som hoppas att situationen ska förändras.

I Uppsala kommun har 20 av Skolverkets listade 74 skolor tagit emot 85 procent av eleverna. Alla dessa 20 skolor är kommunala. Bara 6,2 procent av de nyanlända eleverna går i en friskola, och då är det särskilt två friskolor som har tagit emot många elever – Manar al-Houda och Waldorfskolan. Ingen av dessa skolor drivs som aktiebolag. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Christer Jones är rektor på Von Bahrs skola, som har tagit emot en stor andel nyanlända elever. 

– Vi vill ta ansvar för de här eleverna och har byggt upp en ganska bra organisation för att ta emot dem, med lärare och personal som är särskilt erfarna i att ta emot nyanlända barn, och där vi på olika sätt stöttar dem. Vi har till exempel en egen modersmålslärare. Ofta går det bra, men ibland kämpar vi med utmaningar som eleverna har, säger Christer Jones. 

Han menar att skolan ofta kan erbjuda det eleverna behöver, men tycker att koncentrationen till få skolor kan vara problematisk. 

– Det är klart att det är bättre om fler skolor tar emot nyanlända elever – alla borde egentligen bygga upp en sådan organisation som vi har gjort. 

– Det har förts diskussioner i kommunen om att alltid vika några platser till nyanlända också på de skolor som är mest populära i skolval, men där är vi inte riktigt än.

Christer Jones påpekar att även om skolan har en bra organisation så kan det ibland bli svårt att tillgodose alla elevers behov när det på kort tid blir många som dessutom pratar olika språk. 

”Bra med spridning”

Caroline Hoffstedt säger att hon är stolt över att de kommunala skolorna har kunnat ta emot eleverna så väl som man har gjort. 

– Men långsiktigt är det bra med en spridning av elever till olika skolor för nyanländas möjligheter att klara sin utbildning och att träffa elever som har svenska som modersmål.

En del av förklaringen till att koncentrationen av nyanlända elever till vissa skolor har blivit hög är att man har samlat en viss sorts lärarkompetens till dessa skolor, och att det helt enkelt råder platsbrist på många grundskolor, menar Caroline Hoffstedt. 

Att så många fristående skolor inte har tagit emot några nyanlända förklarar hon med byråkratiska regler – det var relativt nyligen som lagen gjordes om och friskolorna fick möjlighet att i vissa fall frångå sitt kösystem för att göra plats åt nyanlända barn. 

– Men jag skulle gärna se att fler fristående huvudmän tog emot nyanlända. Till hösten kommer vi att se hur lagändringen har fungerat, men lagstiftaren har nu i alla fall berett möjligheter för fristående skolor att ta emot fler. 

– Samtidigt har vi ju tidigare bett fristående gymnasier att ta emot elever. De omfattas inte av samma regler kring köerna. Men de flesta nyanlända har ändå placerats på kommunala gymnasier. 

Så det finns andra mekanismer än bara lagstiftningen som har påverkat vilka de fristående skolorna tar emot?

– Ja, det tror jag. 

Läs vidare på nästa sida: Koncentration kring fåtal kommuner

Fakta

Skolorna som har tagit emot flest nyanlända elever:

Förberedelseskolan: 131

Kvarngärdesskolan: 130

Gränbyskolan: 84

Liljeforsskolan: 80

Von Bahrs skola: 67

Gottsundaskolan: 58

Valsätraskolan: 53

Fördelning:

• 20 av de 60 listade kommunala skolorna har tagit emot 85 procent av alla nyanlända elever och elever med okänd bakgrund. 

• Av de skolor som har tio procent eller mer av sina elever från gruppen nyanlända, så är tio stycken kommunala och två fristående. De två fristående är Manar al-Houda och Waldorfskolan.