Inrikes.

2017-06-22 18:55
Bild: Alfred Dahlgren/Upplandsmuseet

Foto från förr

Gårdsinteriör, kvarteret St Lars, Svartmangatan 10. Fotot togs 1901, efter att stadsfullmäktige hade bestämt att Uppsala stad skulle fotodokumenteras. Det stora bildarkivet, som togs fram av fotografen Alfred Dahlgren, gör att exteriörerna från staden under den tiden är väl dokumenterade.