Inrikes.

2017-10-13 06:00
Under rubriken ”Sverigedemokraterna i valet” har Heimdal bjudit in partiledaren Jimmie Åkesson för att föreläsa.  Bild: Janerik Henriksson/TT
Under rubriken ”Sverigedemokraterna i valet” har Heimdal bjudit in partiledaren Jimmie Åkesson för att föreläsa.

Heimdal bjöd in Jimmie Åkesson

I torsdags bjöd Heimdal in Sverige­demokraternas partiledare Jimmie Åkesson för att hålla föredrag under rubriken Sverigedemokraterna i valet. En anmärkningsvärd gest med tanke på föreningens högerextrema historia.

ETC Uppsala frågade ordförande Pontus Westerholm om hur Heimdal resonerat kring valet att ge Jimmie Åkesson en plattform.

 

Ni har bjudit in Jimmie Åkesson som en av talarna i ert program för hösten. Varför?

– Föreningen Heimdal bjuder löpande in talare med bakgrund i bland annat politik, journalistik och akademi för att hålla föredrag som föreningens medlemmar och allmänheten kan antas finna intressanta och upplysande.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Titeln på talet är ”Sverigedemokraterna inför valet”. Är det att betrakta som ett valtal och varför är då inte fler partier inbjudna i samma syfte?

– Föredraget är inte att betrakta som ett valtal eller en partipolitisk debatt, utan just som ett föredrag.

Ni är säkert medvetna om att det finns personer som ser en inbjudan av Jimmie Åkesson som kontroversiell. Vad jag kan se är det den enda parti­ledare som talar hos er i höst och en av ganska få partianknutna. Kan man betrakta det som någon form av ställningstagande från Heimdals sida som borgerlig studentförening?

– Vi bjuder regelbundet in talare från hela det politiska fältet.

– Sedan 2003 har partiledare tio gånger hållit föredrag för Föreningen Heimdal. De är Ebba Busch Thor (KD), Mattias Karlsson (SD – tillförordnad), Göran Hägglund (KD), Göran Hägglund (KD) igen, Gudrun Schyman (Fi), Lars Ohly (V), Göran Hägglund (KD) ytterligare en gång, Maud Olofsson (C), Nils Lundgren (JL), Lars Leijonborg (FP), och Fredrik Reinfeldt (M).

– Av de tio senaste partianknutna talarna kom fyra från Moderaterna, två från Socialdemokraterna, två från Centerpartiet, en från Kristdemokraterna och en från Medborgerlig samling. Föreningen Heimdal är inte knuten till något politiskt parti.

Finns det någon intern diskussion om saken?

– Föreningen Heimdals styrelse diskuterar löpande förslag på olika personer som kan bjudas in för att hålla föredrag.

Det finns ju en lång diskussion sedan tidigare när det gäller personer från Heimdals styrelse och deras agerande vid det historiska Bollhusmötet. Är ni inte rädda att stämplas som ”bruna” när ni bjuder in personer som många anser tillhör samma intoleranta tradition?

– Om ETC Uppsala har frågor eller tankar om Sverigedemokraternas ideologi eller tradition, riktas sådana bäst till Sverigedemokraterna. Föreningen Heimdal representerar bara sig själv.

Bollhus-
mötet

Bollhusmötet arrangerades av studentkåren vid Uppsala universitet den 17 februari 1939, i den då nybyggda Tennishallen kallad ”Bollhuset”. En majoritet av de närvarande studenterna protesterade mot att Sverige skulle ta emot tio tyska, judiska akademikerflyktingar från Nazityskland. Dessa ansågs hota studenternas framtida arbetsmarknad.

Heimdal var en pådrivande part i omröstningen, efter att föreningen hade kuppats under mellankrigstiden av medlemmar i två nazistiska organisationer – Sveriges nationella förbund och Nysvenska rörelsen – som hamnade i styrelsen.