Inrikes.

2017-03-03 06:52

Lojalitetskravet hinder för visselblåsare

En anställd som berättar om missförhållanden i privata verksamheter kan råka illa ut. Därför kan ETC Uppsala inte uppge namnet på det företag som Maria har arbetat i. 

"Anställda kan få betala skadestånd", säger Lärarförbundets regionala skyddsombud Guillermo Garroz Diaz.

Två stora arbetsgivarorganisationer inom privat skolverksamhet är Almega och KFO. Båda har paragrafer inskrivna i kollektivavtalen att anställda ska iaktta diskretion rörande verksamheten. Den som kontaktar medier och larmar om missförhållanden kan anses ha gjort sig skyldig till lojalitetsbrott. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det finns fall där anställda har fått betala skadestånd då de har brutit mot överenskommelsen. Och plikten gäller inte bara när man är anställd, utan också när anställningen har upphört, säger Guillermo Garroz Diaz.

Tala om missförhållanden

Det finns tillfällen när arbetstagaren har rätt att gå ut och tala om missförhållanden inom ett specifikt företag eller förskola, men när det är tillåtet sitter i de juridiska detaljerna. Lärarförbundet har länge försökt ändra på paragrafen om lojalitet i avtalen, men så långt vägrar arbetsgivarsidan. 

Almegas chefsjurist Jonas Stenmo skriver till exempel i Dagens samhälle ”att beröva privata företag inom vård, skola och omsorg sitt skydd för företagshemligheter och utsätta dem för risken av att privata investeringar i tid och pengar ska gå förlorade står inte i rimlig proportion till ambitionen att utjämna skillnader mellan arbetstagare anställda i offentlig sektor och anställda i privata företag.”

Guillermo Garroz Diaz menar att det är ett logiskt agerande från arbetsgivarorganisationernas sida, men säger att paragrafen har ett pris.

– Vi vill ju att de som arbetar i privata verksamheter ska ha yttrandefrihet och kunna berätta om missförhållanden, som man kan inom offentlig verksamhet. 

Fakta

Lojalitetsplikten

Anställda i privat sektor har lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och offentlig kritik mot arbetsgivaren kan leda till uppsägning. 

Det finns undantag för företag som driver verksamhet i den så kallade välfärdssektorn, som ger arbetstagaren något mer långgående rätt att kritisera, men var gränsen går är inte klart. 

Medarbetare i offentlig sektor omfattas av meddelarskyddet, vilket innebär att de både får lov att underrätta medier och komma med kritik mot beslut som rör deras arbetsplats. 

Däremot får de inte ägna sig åt opinionsbildning under arbetstid. En offentlig arbetsgivare får å andra sidan inte lägga sig i opinionsbildning som deras anställda bedriver på fritiden i egenskap av privatpersoner.