Inrikes.

2017-02-17 05:16
Farid Ferrahmmand sitter på sitt rum tillsammans med sina kompisar Noorullah                  Mohammadi, Hasan Nazari och Jawid Aimaq. Under den kommande veckan kommer de att placeras ut på olika platser i norra Sverige.  Bild: Malin Beeck
Farid Ferrahmmand sitter på sitt rum tillsammans med sina kompisar Noorullah Mohammadi, Hasan Nazari och Jawid Aimaq. Under den kommande veckan kommer de att placeras ut på olika platser i norra Sverige. 

Migrationsverket: "Vi tar hänsyn till den enskilde"

Skolans aktiviteter är viktiga för att skingra ångesten och de negativa tankarna för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket säger också att man så långt som möjligt tar hänsyn till behovet att fortsätta skolan på sin ort. Men ibland är det inte möjligt.

Skolan har en avgörande roll inte bara för att lära ut det nya språket, utan också för att ge struktur och mening i vardagen för elever som väntar på besked från Migrationsverket. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det skapar struktur och gör vardagen mer normal, säger verksamhetsledaren Kristina Wasserman som arbetar på Nyby Vision, där vuxna asylsökande får undervisning. 

– Det kanske bara är att komma hit och träffa kompisar, spela fotboll eller prata, men det delar upp dagarna och ger struktur så att eleverna kan tänka på något annat. Och det sänker i sin tur deras stressnivåer.

Verksamhetschefen på Nyby Vision, Hanna Inghammar, säger att det är olyckligt att beskedet om stängning har kommit så hastigt – det har inte gått att ordna boende till de personer som kan försörja sig själva, och man har inte heller kunnat hjälpa individerna att planera för sin nya framtid. 

"Tittar på individuella förutsättningar"

Lisa Bergman som arbetar på Migrationsverkets presstjänst, förklarar att myndigheten försöker att placera personer i boenden så nära deras tidigare vistelesort som möjligt när man måste lägga ned ett boende, men att det ibland inte går. 

– Vi tittar på individuella förutsättningar och försöker placera folk i närheten av sitt tidigare boende. Men Migrationsverket har upphandlat vissa verksamheter, som den på Ribbingebäck, och de verksamheterna stängs ned i tur och ordning när antalet asylsökande har minskat.  

Många unga kan inte gå kvar i skolan eftersom de efter 18-årsdagen inte erbjuds att fortsätta utbildningen om de flyttar till en ny kommun. 

– Vi försöker att lösa sådana situationer så gott det går och samarbeta med de nya boendena. Men det är inte förbjudet att stanna i kommunen där man börjat skolan – om du själv tar ansvar för att ordna ett boende.

Uppsala kommun vill ju erbjuda bostad till en del av dem som har hamnat i kläm, genom att använda de iordningsställda platser som man redan har kommit överens om med Migrationsverket. Men ni låter dem inte göra det?

– Det är ju två olika processer, och det blir fel att erbjuda de platserna eftersom det ska gå till personer som har fått en anvisning. Även om jag förstår att kommunen tycker att det är bra att hjälpa dem som redan har rotat sig. 

Hur kommer det sig att man skiljer syskon åt?

– Då handlar det om individuella bedömningar, som jag inte kan gå in på utan en fullmakt. Men vi splittrar inte familjer som redan bor tillsammans. Däremot kan socialtjänsten redan före 18-årsdagen välja att placera två syskon i olika boenden, och då kan Migrationsverket också placera dem i olika städer.