Inrikes.

2017-03-24 05:00
Nybygge på Gimogatan. Byggtakten ökar, men svarar inte mot behovet.  Bild: Malin Beeck
Nybygge på Gimogatan. Byggtakten ökar, men svarar inte mot behovet.

När svalnar Uppsalas andrahandsmarknad?

Andrahandshyrorna ökar stadigt i Uppsala, och utvecklingen accelererade med Alliansens nya hyreslag från 2013. Även utbudet ökar snabbt, men ligger inte i takt med efterfrågan.

År 2010 kostade en tvåa i Uppsala län cirka 5 280 kronor att hyra i andra hand, enligt siffror från annonssajten Blocket. År 2016 hade priset gått upp till över 8 000 – och tar man hänsyn till inflationen handlar det om en prisökning på 46 procent.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


En del av förklaringen är att utbudet har förändrats: bostadsrätter står för en allt större del av den snabbt växande andrahandsmarknaden. Alliansens nya hyreslag från 2013 som gjorde det enklare att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand och mindre riskabelt att ta mer betalt (se faktaruta) spelar in, enligt en utredning från Boverket. I Uppsala tog prisökningen fart efter att den nya lagen hade trätt i kraft.

”Kurvan måste plana ut”

Så hur länge fortsätter priserna att stiga? Innan de slår i taket för vad som är lagligt finns det i vart fall utrymme för prisökningar: drygt 10 000 kronor bedömer Boverket att en så kallad kostnadsbaserad månadshyra för en genomsnittlig tvåa i Uppsala är. Sebastian Johansson, som själv har bott i Uppsala och är huvudförfattare till rapporten från Boverket, menar dock att kurvan förr eller senare måste plana ut.

– Gruppen som hyr i andra hand har begränsad ekonomi. Man kan inte krama vatten ur en sten, så en platå kommer att nås, säger han.

Kommer alla nybyggen i Uppsala göra så att priserna sjunker snart?

– Man kan säga så här: om det inte hade byggts så skulle det ha varit ännu värre.

Standarden kan komma att sänkas

Men med dagens byggtakt, som även om den har ökat mycket inte svarar mot behovet, kan standarden på det som hyrs ut först komma att sänkas – eftersom vi behöver bo någonstans i väntan på tillräckligt många bostäder. Fler som hyr en soffa under osäkra villkor är alltså en trolig utveckling, enligt Sebastian Johansson.

Linnéa Aguero, som är presschef på Blocket, formulerar sig också ganska försiktigt om när nybyggena kan komma att påverka andrahandshyrorna.

– Man kan tänka att byggandet lindrar bristen, som ju är det som triggar prisökningen, säger hon.

Hon poängterar också att priserna mycket väl kan vara ännu högre än de ser ut att vara. Finns många sökanden till en lägenhet kan säkert någon tänka sig gå upp i pris för att få den.

– Det vi kan se är begärt pris, inte det faktiska. Det finns alltså all anledning att tro att det är värre än vad som syns.

Fakta

Bra affär – särskilt för den med bostadsrätt

Den nya hyreslagen som trädde i kraft 2013 sänkte kraven som bostadsrättsföreningen kan ställa för att godkänna en uthyrning. Det blev också möjligt att ta ut en kostnadsbaserad hyra – det vill säga inklusive driftskostnad (bredband, avgifter med mera) och kapitalkostnad (en avkastningsränta på marknadsvärdet, alltså en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i en bostad, oavsett om det faktiskt finns ett bolån.)

Den som betalar en oskäligt hög hyra för sitt andrahandsboende kan vända sig till hyresnämnden för att få det prövat. För en hyresrätt har man möjlighet att få tillbaka hela beloppet man har betalat utöver en laglig hyra, medan ägaren av en bostadsrätt numera slipper att betala tillbaka retroaktivt. 

Den nya lagen ledde till fler uthyrningar, och ökningen fortsätter. Under 2016 annonserades 3 200 bostäder i Uppsala ut via annonssajten Blocket, 15 procent fler än 2015. Under samma period ökade genomsnittshyran med 11 procent.

Källor: Blocket och Boverket