Inrikes.

2017-11-24 06:00
Sverigedemokraterna har problem med närvaron i kommunfullmäktge. Ofta står två av fem platser tomma. ”Den låga närvaron har sina orsaker, som sjukdom.” Bild: Johannes Frandsen
Sverigedemokraterna har problem med närvaron i kommunfullmäktge. Ofta står två av fem platser tomma. ”Den låga närvaron har sina orsaker, som sjukdom.”

Ofta tomma stolar för SD i kommunfullmäktige

Två av Sverigedemokraternas fem platser i kommunfullmäktige lämnas ofta tomma, visar en genomgång som ETC Uppsala har gjort.

”Det finns skäl till att det ser ut så, bland annat sjukdom”, säger gruppledaren Simon Alm.

En genomgång av närvaron i kommunfullmäktige som ETC Uppsala har gjort visar att de allra flesta partier är väldigt flitiga på att upprätthålla närvaro. När en ordinarie ledamot är frånvarande täcks platsen nästan alltid upp med en ersättare. Men ett parti skiljer ut sig.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Sverigedemokraterna har mycket ofta lämnat åtminstone två platser tomma utan att täcka upp med ersättare. Det innebär också att partiet förlorar två röster vid voteringar.

– Den låga närvaron har sina orsaker, som sjukdom. Men vi har ju ingen vågmästarroll i fullmäktige, så det har aldrig hänt att vi har förlorat en omröstning på grund av att folk inte har varit där, säger Simon Alm.

– Det gör att motivationen att ta sig in till mötet trots att man är sjuk inte direkt ökar.

”Ambitonen är full bemanning”

Hur många av de ordinarie ledamöterna som närvarar vid kommunfullmäktige skiftar. Ordförande Carl Lindberg (S) har nästan aldrig varit borta och vissa ordinarie ledamöter har också helt exemplarisk närvaro, bland annat Stefan Hanna (C), Sverker Åslund (V) och Ahmad Orfali (MP). Andra är nästan aldrig närvarande trots att de har behållit sin fullmäktigeplats. Tack vare stark närvaro också av ersättarna i partiet lyckas de allra flesta partier ändå täcka upp sina platser tillräckligt bra för att kunna rösta. Utöver SD är det bara Kristdemokraterna som har lämnat stolen tom, och då bara vid något enstaka tillfälle.

– Ambitionen är förstås att ha full bemanning vid mötena, säger Simon Alm.

Samma sak i flera kommuner

Att Sverigedemokraterna är ett parti som lämnar tomma platser och inte deltar i omröstningar är inget unikt för de fem ledamöterna som är invalda i Uppsala. Granskningar gjorda i andra kommuner, bland annat Kristianstad, Örebro, Avesta och Kalmar, visar på samma sak. I vissa kommuner har mandaten inte kunnat fyllas. En granskning av riksdagens arbete visade också att Sverigedemokraternas ledare ofta röstskolkade.

– Det här handlar om vilket sorts parti Sverigedemokraterna är, säger Ann-Cathrin Jungar, statsvetare på Södertörns högskola.

– De är ju ett ganska nytt parti och har börjat bygga upp sin organisation på allvar först 2006 då de kom i åtnjutande av partistödet. Då hade de fått fler mandat än vad de hade förutsett.

– Samtidigt har de varit kontroversiella vilket har gjort att de har haft svårt att hitta folk som vill ställa upp och representera dem utåt. De är rädda för vilka effekter det får på arbetsplatsen eller bekantskapskretsen.

– Det är den största anledningen till att de har svårt att hålla närvaron.

Men vad betyder det för deras väljare då, som har velat få representation genom dem?

– Väljarna förväntar sig egentligen inte så mycket, utan anser sig ofta ha markerat sin vilja genom att ha röstat på Sverigedemokraterna.

– I en kommun som Uppsala påverkas ju politiken inte heller så mycket av att sverigedemokrater är frånvarande eftersom inflytandet är så litet ändå. Men det är klart att väljarna säkert förväntar sig att deras politiska företrädare ändå ska delta på möten och försöka påverka så mycket som möjligt.

Närvaro i kommunfullmäktige

Ledamöter med full närvaro 2017

Carl Lindberg (S)

Ulrik Wärnsberg (S)

Johan Edstav (MP)

Erik Pelling (S)

Ahmad Orfali (MP)

Staffan Yngve (S)

Stefan Hanna (C)

Sverker Åslund (V)

Inger Söderberg (M)

Under perioden 2015–2017 är det bara en ledamot som har varit närvarande hela tiden under varje möte: kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg.

SD har lämnat en eller två stolar tomma utan ersättare

• Varje möte hittills 2017.

• Ett möte 2016.

• Inget möte 2015.

Där har SD också lämnat stolar tomma

SD har lägst närvarotid i Östhammars kommun, tätt följt av Landsbygdspartiet, visade en undersökning i UNT från april.

Avesta fick SD en tredjedel av rösterna, men några av ledamöterna har haft enbart elva procents närvaro, visar en sammanställning gjord av Dalarnas tidningar.

I Kalmar har Sverigedemokraterna sex stolar, men har bara kunnat fylla tre, rapporterade tidningen Barometern i mars.

I Skånska Östra Göinge ifrågasätts SD på grund av att de sällan kommer till mötena.

SD är också de som skolkar mest i Flens kommunfullmäktige, enligt en kartläggning förra året.

När Katrineholmskuriren sammanställde frånvaron i kommunfullmäktige låg inte bara SD på topp utan också Socialdemokraterna.

Från riksdagen rapporteras dessutom om ett omfattande röstskolk från SD:s ledamöter.