Inrikes.

2017-03-31 06:21
  • ”Det handlar om att universitetet också har ambitionen om att arbeta alltmer internationellt – vilket man gör, och då blir det en målkonflikt”, säger Karolina Kjellberg, miljöchef.  Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
    ”Det handlar om att universitetet också har ambitionen om att arbeta alltmer internationellt – vilket man gör, och då blir det en målkonflikt”, säger Karolina Kjellberg, miljöchef.
  • Bild: Matthias Schrader/AP/TT

Ökningen av universitetets flygresor fortsätter uppåt

På Uppsala universitet har antalet flygmil i tjänsten ökat med 13 procent de senaste fem åren, trots ambitiösa miljömål.

"Arbetet blir alltmer internationellt", förklarar Karolina Kjellberg, miljöchef.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Förra året flög de nästan 6 000 anställda vid Uppsala universitet 66,5 miljoner kilometer i tjänsten. Det är en ökning från 2012, då antalet flygkilometer låg på 58,6 miljoner. Och även om antalet årsarbetskrafter har ökat, vilket kan vara en del av förklaringen, så ökar också flygandet per person. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi är medvetna om att det ser ut så, och någon gång måste trenden plana ut. Men just nu fortsätter den, säger Karolina Kjellberg, miljöchef. 

Saknar ledarskap

En av de anställda vid Uppsala universitet är Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar, och på tillfällig gästprofessur i Sverige från Manchester. 

Anderson har gjort sig känd för att flygvägra och gjorde sin sista flygresa 2004. 

Han påpekar att det är just universitetsforskning som har lett fram till slutsatserna att klimatkrisen är en akut fråga, och som klargjort att en tidigare aldrig sedd minskning av koldioxidutsläpp är enda receptet för att råda bot på denna kris.

– Ändå har vi – samma experter – inte visat något kollektivt ledarskap genom att reducera våra egna eller våra universitets koldioxidavtryck.

– Vi är som läkaren som röker 40 cigaretter varje dag och sedan säger åt våra patienter att de omedelbart måste sluta röka.

Kevin Anderson menar att universiteten, för att sätta exempel, borde reducera sina koldioxidavtryck i motsvarande mängd som forskningen visar är nödvändigt. Vid en föreläsning som bland annat behandlade just universitetens agerande har han nyligen påpekat att just forskare, också klimatforskare, tillhör de 10 procent i världen som flyger mest. 

– Det har betydelse. Om de tio procent av befolkningen som flyger mest i dag var beredda att skära ned på sitt resande så att det motsvarar en genomsnittlig europeisk invånares, så skulle utsläppen från hela flygsektorn sjunka med 33 procent. 

Mål i konflikt

Trots att universitetet har antagit en riktlinje för anställda som säger att en analys av eventuella resfria alternativ ska göras inför varje enskild resa, så har resultaten uteblivit. 

– Det handlar om att universitetet också har ambitionen om att arbeta alltmer internationellt – vilket man gör, och då blir det en målkonflikt, säger Karolina Kjellberg.

Läs vidare på nästa sida: Vet inte om policyn efterlevs

Fakta

Universitetets koldioxidpolicy

• Uppsala universitet ska inte öka utsläpp av koldioxid från bilresor, med tjänstefordon eller egen bil i tjänsten, per årsarbetskraft jämfört med 2015 års utsläpp.

• Uppsala universitet ska inte öka antalet inrikes flygresor under 50 mil per årsarbetskraft jämfört med 2015, med undantag för resor till campus Gotland.

• Uppsala universitet ska öka användningen av resfria mötesalternativ jämfört med 2015 års användning. 

• I riktlinjerna för tjänsteresor och möten står att ”Innan en resa bokas ska alltid en analys göras om telefon-, web- eller videokonferens (e-möte) är möjligt alternativ för ändamålet då det är det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet.