Inrikes.

2017-09-08 06:00
 • HÖGST LÖN. Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick är den som tjänar mest i klubben, med en årsinkomst på mer än en miljon. Bild: Press
  HÖGST LÖN. Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick är den som tjänar mest i klubben, med en årsinkomst på mer än en miljon.
 • LÄGST LÖN. Mona Camara Sylvan sitter i kommunfullmäktige som ledamot för Fi. Ett parti vars två ledamöter utmärker sig genom att tjäna mindre än genomsnittet. Bild: Press
  LÄGST LÖN. Mona Camara Sylvan sitter i kommunfullmäktige som ledamot för Fi. Ett parti vars två ledamöter utmärker sig genom att tjäna mindre än genomsnittet.
 • ETC Uppsalas egen undersökning av lönenivåerna i kommunfullmäktige visar att politikerna där har inkomster som ligger på lite mer än det dubbla av vad en genomsnittlig invånare tjänar. Bild: Fredrik Sandberg/TT
  ETC Uppsalas egen undersökning av lönenivåerna i kommunfullmäktige visar att politikerna där har inkomster som ligger på lite mer än det dubbla av vad en genomsnittlig invånare tjänar. 
 • Politikernas snittinkomster per parti i Uppsala kommun
  Politikernas snittinkomster per parti i Uppsala kommun
 • Politikernas respektive befolkningens medelinkomster i Uppsala kommun förra året
  Politikernas respektive befolkningens medelinkomster i Uppsala kommun förra året

Politikerna tjänar mer än dubbla medellönen

En genomsnittlig kommunfullmäktigeledamot i Uppsala tjänar
624 000 om året, visar ETC Uppsalas kartläggning. Det är 349 000 kronor mer än en genomsnittlig Uppsalabo.

”För vissa politiker kan det innebära att man saknar erfarenheter som väljarna har”, säger Mona Camara Sylvan (Fi). Hennes parti har lägst snittinkomst i fullmäktige.

 

Att politikerna tjänar mer än sina väljare är väldokumenterat. När nyhetsbyrån Sirén mätte inkomstnivåerna hos politiska kandidater inför riksdagsvalet 2014 konstaterade man att de politiska aspiranternas inkomstnivåer inte bara låg långt över den genomsnittliga befolkningens, utan också att deras inkomster växte snabbare.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


LO konstaterar dessutom i sin rapport om maktelitens löner att den politiska elitens löner – såväl i kommuner som riksdagen och regeringen – visserligen inte når upp till näringslivets nivåer, men ändå ligger långt över arbetarlönerna. Toppolitiker på kommunnivå tjänar fyra gånger så mycket som en arbetare.

Mer än det dubbla

ETC Uppsalas egen undersökning av lönenivåerna i kommunfullmäktige visar att politikerna där har inkomster som ligger på lite mer än det dubbla av vad en genomsnittlig invånare tjänar. Det gällde både arvoderade politiker och fritidspolitiker som tjänar sitt huvudsakliga levebröd på något annat än politik.

Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick är den som tjänar mest i klubben, med en årsinkomst på mer än 1 miljon. Påverkar det hennes och kommunfullmäktiges förmåga att sätta sig in i väljarnas ekonomiska villkor?

Skriftlig kommentar

När ETC Uppsala söker henne för en kommentar får vi den skriftligt.

”Socialdemokraterna i Uppsala har över 1 200 medlemmar med olika bakgrunder och yrken. När företrädare väljs till listorna inför valet tar vi bland annat hänsyn till geografiskt bostadsområde och kön. Vi försöker också få spridning gällande åldrar och tidigare erfarenheter på våra kandidater. För oss är det viktigaste att vi är tydliga med vad vi går till val på och att vi sedan levererar det”, skriver Marlene Burwick.

Fi har lägre genomsnittlig inkomst

Mona Camara Sylvan sitter i kommunfullmäktige som ledamot för Fi, som utmärker sig genom att partiets två ledamöter tillsammans faktiskt har en lägre genomsnittlig årsinkomst än en genomsnittlig invånare i Uppsala.

– Min spontana reaktion är att det är bra, säger Mona Camara Sylvan.

– Det är ett hälsotecken att våra genomsnittliga inkomster inte ligger långt över genomsnittets.

Tror du att det påverkar politiken som ni för fram?

–Feministiskt initiativ arbetar ju mycket ändå med att lyfta låglönegruppers villkor. Men jag märker det ju också när vi diskuterar kostnaderna för våra verksamheter i kommunsektorn. Många politiker från andra partier pratar mest om kostnadsutveckling och vi ser det mer utifrån perspektivet att folk som arbetar i verksamheterna ska överleva också.

Naturliga orsaker

Mona Camara Sylvan tror att det finns naturliga orsaker till att det ser ut som det gör och menar att det är svårt att välja en politisk karriär utan att från början ha viss ekonomisk grundtrygghet med sig i bagaget

– Ensamstående trebarnsföräldrar har inte pengar eller tid att engagera sig från början, säger Mona Camara Sylvan.

– Sedan är det inte många som försörjer sig på politiken, men de som gör det tjänar mycket. Spridningen mellan toppolitiker och fritidspolitiker är stor.

Tror du att det påverkar någonting politiskt?

– Till viss del. Jag tror att alla intellektuellt förstår att det finns folk som har lägre inkomster. Men det är kanske en brist att vissa politiker inte någonsin har behövt söka ekonomiskt bistånd, att många inte har jobbat i de kommunala verksamheterna som vi fattar beslut om.

Få in fler vanliga människor

Mona Camara Sylvan tycker att det politiska systemet borde innehålla fler mekanismer som möjliggör för vanliga människor att engagera sig.

– Vissa grupper kanske borde kompenseras bättre ekonomiskt för att kunna delta i politiskt beslutsfattande.

Politikernas inkomster

Det är ett välkänt fenomen att politiker i allmänhet tjänar mycket mer pengar än personerna de representerar.

Det är dock långt ifrån alla politiker som får hela sin inkomst genom det politiska arvodet. Merparten av kommunfullmäktiges ledamöter är fritidspolitiker och har andra jobb.

2016 var det kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som hade allra högst årsinkomst på 1 136 800 kronor, tätt följd av Gunnar Hedberg (M) som tjänade 1 061 200.

Liberalerna var det parti som hade högst snittinkomst bland sina ledamöter, 694 714. Feministiskt initiativs ledamöter skiljer ut sig från resten av partierna med inkomster som ligger under genomsnittet.

Medelinkomsten i Uppsala kommun ligger på cirka 275 000 kronor för personer över 16 år, 44 procent av politikernas genomsnittliga inkomst.