Inrikes.

2017-02-03 05:00
  • "Migrationsverket har skrivit upp åldern på 3000 unga det senaste året", säger David Karlsson, nätverket Vi står inte ut..  Bild Drago Prvulovic/TT
    "Migrationsverket har skrivit upp åldern på 3000 unga det senaste året", säger David Karlsson, nätverket Vi står inte ut.. 
  • Nätverket Vi står inte ut demonstrerade utanför kommunfullmäktige i måndags med krav på att kommunen borde ge unga asylsökande fortsatt hjälp – även efter beslut från   Migrationsverket att skriva upp upp de ungas ålder. Bild: Malin Beeck
    Nätverket Vi står inte ut demonstrerade utanför kommunfullmäktige i måndags med krav på att kommunen borde ge unga asylsökande fortsatt hjälp – även efter beslut från Migrationsverket att skriva upp upp de ungas ålder.
  • Bild: Malin Beeck
  • Bild: Malin Beeck

Situationen är desperat bland åldersuppskrivna

Uppsala kommun borde ge unga asylsökande boende och skolgång – även när Migrationsverket har skrivit upp dem i ålder. Det var budskapet när nätverket Vi står inte ut demonstrerade utanför kommunfullmäktige i måndags.

– Det är skamligt hur lite våra folkvalda vet, säger David Karlsson, aktiv i nätverket Vi står inte ut. 

– De flesta har ingen aning om att Migrationsverket själva rekommenderar andra myndigheter att inte följa den ålder som de har satt. Innan åldern har avgjorts i domstol har den nämligen inte vunnit laga kraft, utan är egentligen bara en tjänsteanteckning. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Ensamkommande unga har rätt till en god man som sköter deras ekonomi och myndighetskontakter, plats på HVB-hem eller familjehem och rätt till skolgång. Åtminstone fram tills de betraktas som myndiga. Men efter att Migrationsverket rutinmässigt har börjat skriva upp de unga i ålder – ofta utan hållbara bevis – har många förlorat de rättigheter som asylsökande under 18 års ålder annars har. 

Det är det som nätverket Vi står inte ut vill protestera mot. 

– Det får fruktansvärda konsekvenser. För det första antas de klara sig i Kabul, även om de aldrig har varit där, för att de betraktas som vuxna. De förlorar ofta också hela det nätverk de har byggt upp i Sverige på sina HVB-hem och skolor när man flyttar dem därifrån.

Stora konsekvenser

David Karlsson berättar att många förlorar rätten att gå i skolan just för att de blir flyttade – eftersom de kan hamna i en ny kommun som från början inte betraktar dem som barn. Men inget av detta betyder att den unge faktiskt är över 18 år.

– Det händer ofta att vi har barn boende på asylboenden för vuxna i nya kommuner, och att de då förlorar både sin skola, sin goda man och sitt nätverk. Resultatet är ofta att de söker sig tillbaka till staden där de först bott – och hamnar på gatan. 

Enligt en utredning som nätverket Vi står inte ut har gjort följer många kommuner på just det här sättet direkt Migrationsverkets åldersuppskrivning – däribland Uppsala. David Karlsson hoppas att Uppsalapolitikerna nu ändrar på det. Besluten om ålder har han mycket liten tilltro till.  

– Migrationsverkets åldersuppskrivningar sker helt systematiskt – alla måste bevisa sin ålder. Migrationsverket har skrivit upp åldern på 3000 unga det senaste året.

– Ibland har de ingen medicinsk bedömning att gå på. Men även när man har en medicinsk bedömning som gör sannolikt att personen är under 18 så skriver man upp åldern ändå.

David Karlsson berättar om en ensamkommande pojke som enligt tandröntgen sannolikt var 15, enligt handledsröntgen sannolikt 16, men med en marginal på två år upp eller ned.

– Då skrev Migrationsverket upp åldern till 18 år. 

Skolgångsfrågan akut

I veckan fattade Migrationsverket beslutet att lägga ned ett tidigare boende för asylsökande i Ribbinge-bäck i Skogstibble. Det gör frågan om skolgång akut, menar David Karlsson. 

– Hade man haft beslut på att fortsatt betrakta åldersuppskrivna ungdomar som barn så hade de antagligen inte bott i Ribbingebäck. Nu kommer de här 25 personerna att flyttas någon annanstans och antagligen förlora sin rätt till skolgång.

Han berättar att personer inom nätverket ofta träffar personer som befinner sig i en förtvivlad situation på grund av åldersuppskrivningarna.

– Många begår självmordsförsök eller tar livet av sig. De anser att det är bättre att dö i Sverige än i Afghanistan.  

Fotnot: Efter protesterna har Uppsala kommun meddelat att ensamkommande barn ska få behålla sin gode man efter att de skrivits upp i ålder. Däremot meddelar man inget beslut om förflyttningarna och skolgången.

Fakta

Åldersuppskrivningar

Åldersuppskrivningarna har blivit kritiserade flera gånger med anledning av att Migrationsverket ofta skriver upp åldern på personer helt utan medicinsk undersökning, men också för att de medicinska undersökningar som har gjorts har varit otillräckliga.

I december fick Rättsmedicinalverket uppgiften att ta över åldersutredningarna, men detaljerna är ännu inte klara. Under tiden fortsätter Migrationsverket med de gamla metoderna för åldersbedömningar.

I flera fall har åldersuppskrivningar lett till att barn avvisas från Sverige. Men så länge ett beslut inte vunnit laga kraft kan kommunen fortsätta att tillhandahålla samma service som när den asylsökande betraktades som barn.