Inrikes.

2016-07-14 06:01
  • Konflikter om arbetstiderna på Akademiska Sjukhuset i Uppsala gör nu att sjuksköterskor säger upp sig i protest. Bild: Mattias Göthberg
    Konflikter om arbetstiderna på Akademiska Sjukhuset i Uppsala gör nu att sjuksköterskor säger upp sig i protest.
  • Efter uppsägningarna frågar sig Björn Eriksson, styrelseledamot i Vårdförbundet Uppsala, vilka som ska vilja jobba på detta nya Akademiska.  Bild: Mattias Göthberg
    Efter uppsägningarna frågar sig Björn Eriksson, styrelseledamot i Vårdförbundet Uppsala, vilka som ska vilja jobba på detta nya Akademiska.

Sjuksköterskor flyr Akademiska

500 sjuksköterskor på Akademiska Sjukhuset riskerar att stå utan lokalt kollektivavtal, efter att förhandlingarna låst sig.

– Det skulle innebära längre arbetstider och lönesänkningar. Det är redan ungefär 30 personer som har sagt upp sig som en direkt följd av situationen, vilket nog bara är början, säger Björn Eriksson, Vårdförbundet i Uppsala.

Hösten 2014 sade Vårdförbundet upp det då gällande lokala avtalet om arbetstider. Syftet var att tvinga arbetsgivaren till förhandlingsbordet för att diskutera fram nya modeller. Dessa förhandlingar har nu strandat, vilket innebär att de anställda enbart kommer att omfattas av det centrala avtalet från och med den 15 september i år. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Anledningen till att vi sade upp det lokala avtalet var att det inte fungerade i praktiken. I flera fall har arbetstidsmodellerna lett till att medlemmar har förlorat sjukpenning, reglerna för schemaläggning och övertid har varit oklara och de centralt höjda ob-tilläggen har inte justerats i det lokala avtalet sedan 2008, säger Björn Eriksson. 

Efter att avtalet hade sagts upp lämnade landstinget ett förslag till ett nytt avtal, som presenterades i juni i år. Detta accepterades dock inte av Vårdförbundet, som vägrade skriva på. 

– Det som arbetsgivaren har föreslagit är villkor som inget fackförbund med självaktning skulle acceptera år 2016, och det är uppenbart att sjukhusledningens högsta önskan är att komma tillbaka till en tid då sjuksköterskor var ogifta, livegna och bodde på vårdavdelningarna, säger Björn Eriksson.

Vårdförbundet föreslog i stället att det tidigare, nu uppsagda, avtalet skulle fortsätta gälla fram tills det att parterna hade kommit överens om ett nytt. Detta är någonting som arbetsgivaren inte går med på, vilket har skapat situationen där sjuksköterskorna kan komma att bli helt utan lokalt avtal.

– Om bara det centrala avtalet ska gälla innebär det längre arbetstider och lönesänkningar med ett par tusen kronor i månaden, säger Björn Eriksson. 

Lena Hadad, personalchef på Akademiska sjukhuset, ser det inte som en möjlighet att gå tillbaka till det tidigare gällande lokala avtalet. 

– I nuläget är förlängningen av det avtal som Vårdförbundet har sagt upp inte aktuell, vi måste titta framåt nu. Avtalet fungerar bra för vissa grupper men inte för hela sjukhuset, olika verksamheter har olika behov. Det handlar även om såväl återhämtningen, kompetensförsörjningen som sjukhusets ekonomi, säger hon.

Hur ser du på de uppsägningar som har skett till en följd av de strandade förhandlingarna?

– Det är naturligtvis väldigt olyckligt. Jag förstår att de känner sig besvikna och både vi och Vårdförbundet jobbar med att hitta en lösning, säger Lena Hadad.  

Läs vidare på nästa sida: Utnyttjar situationen