Kultur & Nöje.

2017-11-03 12:00

”Världen har kommit närmare”

Under rubriken ”Besinningslösa öden” möts fyra kvinnliga poeter från tre världsdelar på Reginateatern. Det blir poesiuppläsningar på svenska, franska och persiska och samtal om skapandets villkor.

”Fokus ligger på algerisk litteratur och poesi”, berättar projekt­ledare Kholod Saghir.

Athena Farrokhzad och Ida Börjel från Sverige deltar tillsammans med algeriska läkaren och poeten Samira Negrouche och iranska Fatemeh Ekhtesari som nu lever som fristadsförfattare i Norge.

Besinningslösa öden är ett möte på scenen som kommer att ges både på Reginateatern i Uppsala och Södra teatern i Stockholm. Det har växt fram som en del i ett långt nätverksarbete som har pågått i sex år.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Projektet växte ur Rinkeby-Tenstas poesifestival, berättar projektledaren Kholod Saghir från Uppsala.

– Det är ett samarbete där vi har rest ner och träffat på poeter i framför allt Mellanöstern och där de har fått översätta varandras texter och diskutera. Vi har nu belyst kvinnliga poeter på Västbanken, i Iran, Bahrein, Saudiarabien och så nu närmast i Algeriet. Varje gång resulterar det i ett temanummer av tidskriften Kritiker.

Fokus kommer framför allt att ligga på poeten Samira Negrouches dikter. Hon skriver både på franska och arabiska och dikterna kommer också att läsas upp på svenska.

Ida Börjel, som är en prisad svensk poet, har översatt Negrouches dikter med hjälp av en mellanhand.

”Genom de täta dialogerna med Samira Negrouche och med den fransk-svenska översättaren Esther Sermage i Bryssel har jag fått syn på den poetiska karta som hennes arbete också utgör: en lekfullt snitslad bana genom en algerisk vardag, mellan det erotiska, det politiska, det religösa, samtida och det historiska. Samiras dikter är märkta av en tvetungad gåtfullhet: av det som inte går att säga och av det som ändå meddelar sig om och om igen liksom genom nervbanorna”, skriver hon i ett mejl när jag ber henne beskriva Negrouches dikter.

Fängslades efter Sverigebesök

Samarbetena har inte alltid varit utan risker, berättar Kholod Saghir. Både de nedresta svenska poeterna och de som verkar i diktaturer kan drabbas hårt om något ”olämpligt” yppas vid de offentliga möten som är en del av samarbetet.

Så blev det också 2013, då iranska Fatemeh Ekhtesari fängslades i Iran efter att ha bevistat poesifestivalen i Sverige.

– Jag minns tydligt när det hände. Det var julafton och jag fick besked om att Fatemeh var försvunnen, berättar Kholod Saghir.

Genom att samarbeta med bekanta i PEN-klubben och utöva påtryckningar kunde hon till slut få bekräftat att Fatemeh Ekhtesari faktiskt befann sig i Evin-fängelset i Iran, ökänt för tortyr och tortyrliknande förhållanden. Att hon över huvud taget fick besked var dock ett gott tecken, och efter en tid släpptes Fatemeh Ekhtesari för att sedermera bli fristadsförfattare i Norge. Om det kommer hon också att berätta under söndagens träff.

När jag frågar Ida Börjel hur hon ser på riskerna med det samarbete som hon själv har ingått med Samira Negrouche säger hon att hon aldrig har utgått ifrån att göra resan för nöjes skull. Däremot har det gjorts ”med nyfikenhet och övertygelse om hur viktigt det är att mötas också i oro, i ovisshet”.

Om kvinnliga poeters situation i Algeriet vill Kholod Saghir i nuläget inte säga så mycket, eftersom hon menar att det bara kan göras på ett tryggt sätt efter att den inbjudna gästen har åkt tillbaka igen.

– Men det är ett väldigt spännande land med många samexisterande folk och olika språk. Det är också en polisstat, även om den är sekulär, och det är svårt att samarbeta med någon utan att gå igenom de officiella organisationerna.

Olikheterna mellan de olika poeternas situationer är förstås markant, men Ida Börjel säger att det handlar om att mötas i både likheter och olikheter.

Kholod Saghir menar också att hon lägger märke till att det också finns stora likheter.

– Även svenska skrivande kvinnor har stora utmaningar, det ser vi bland annat i #metoo-kampanjen.

Läs vidare på nästa sida: De framträder på Reginateatern