Ledare. Asal Gohari.

2016-12-17 05:43
"Nu handlar det om att hålla de goda resultaten uppe och visa att det ensamt inte kan komma långt mot målet om en skola i världsklass", skriver Asal Gohari. Bild: Christine Olsson/TT
"Nu handlar det om att hålla de goda resultaten uppe och visa att det ensamt inte kan komma långt mot målet om en skola i världsklass", skriver Asal Gohari.

Det fria skolvalet måste reformeras

Senaste opinionsmätningen visar att invandring och integration inte längre är väljarnas viktigaste fråga utan sjukvård och skola har dragit åt sig väljarnas intresse. Självklart kommer det inte som en överraskning att just skolan står med bland topp tre. Pisa-resultatet som nyligen presenterades visar att Sveriges elever nu är över genomsnittet bland OECD-länder. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Vem ska man tacka? Björklund eller Fridolin? Mitt svar är som många andras, ingen av dem. Annie Lööf hyllade alliansreformerna och alliansens ledarskap på sitt Twitter-konto minuter efter att resultatet hade nått svenska folket. Björklund tog åt sig all ära och Fridolin var på rätt plats vid rätt tid. I min värld så har de alla misslyckats med att lösa det egentliga problemet, skolsegregationen.

De genomgripande skolreformer som Björklund och tidigare alliansregering genomförde har fört med sig fler nackdelar än fördelar. Fler ungdomar väljer att hoppa av gymnasiet och antalet unga med psykisk ohälsa har stigit. Vidare tyder ingenting på att PisaA-resultatet har någon koppling till Björklunds reformer. Dock ska det inte hindra oss från att tacka de som faktiskt ska ta äran för den här förtjänsten, Sveriges lärare och elever. För det är trots allt positiva nyheter. 

Vi ska däremot inte glädjas för mycket, vi kan inte tillåta oss göra det. För i samma sekund som Björklund ger sig själv en klapp på axeln och regeringen slappnar av efter en efterlängtad nyhet, har vi accepterat att det är okej med en skolsegregation. Att det är okej att familjebakgrunden ska påverka ens skolgång och hur man presterar. Självklart ska vi inte slappna av eller låta Björklund tro sig ha åstadkommit någonting, innan vi utjämnar skillnaderna i svensk skola. 

För att lyckas med det måste vi göra upp med en borgerlig politik som tillåter vinstjakt i skolan. Där avkastningen mäts i antalet intjänade kronor och inte antalet elever som klarar skolan oavsett socioekonomisk klass. Detta förutsätter att det fria skolvalet reformeras. Det fria skolvalet har tydligt visat hur segregationen mellan välbärgade och mer socialt utsatta områden ökar. Om borgerligheten tillåts bestämma kommer det att fortsätta på det viset och det marknadsbaserade skolvalssystemet kommer att fortsätta cementera segregation och skillnader. Vi måste även införa en socioekonomisk riktad skolpeng i alla kommuner. Finansieringen måste stå i direkt relation till elevernas behov. Oberoende av vem huvudmannen är så ska elevens behov stå i fokus. När ojämlikheten slår rot i så pass unga år, där skillnaden mellan våra redan segregerade stadsdelar även visar sig i elevers betyg, då måste det bli en statlig angelägenhet att ta ansvar.     

Nej, vi kan alltså inte tacka Björklund efter senaste Pisa-resultatet. De nackdelar som hans politik medförde skildras tydligt i skolsegregationen. Regeringen ska vi inte heller tacka, i alla fall inte än. En socialdemokratiskt ledd regering ska inte se det här som en seger. Nu är det inte dags att lägga sig på soffan och slappna av innan det verkliga trendbrottet sker. Nu handlar det om att hålla de goda resultaten uppe och visa att det ensamt inte kan komma långt mot målet om en skola i världsklass. Det krävs strukturella förändringar. Förändringar som resulterar i att fler elever kan visa på goda skolresultat. Där den svenska skolan inte bara blir en kunskapsskola utan även en jämlikskola, det är socialdemokratins ansvar men vi väntar på dig Fridolin.