Ledare. Helena Ersson.

2017-04-29 06:23

Ge makten åt människor att förändra sina egna liv

Ju större klimatpåverkan ju fortare ökar fattigdomen.

Jag var med på resan, resan då svenska folket byggde folkhemmet. Jag föddes liksom in i resan. Unga örnar hade aktiviteter och lokal i ”miljonprojektet” där jag växte upp. Föreningsvärlden fanns från början med tankar och värderingar som solidaritet och allas lika värde. Med en arbetande mamma fick jag tidigt placeras på dagis och senare lekis innan skolans värld öppnade sig.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Arbetsmarknaden växte inom industri, tillverkning, vård, omsorg, barnomsorg och skola. De vilda strejkerna under början av 70- talet som sedan utmynnade i olika reformer om arbetsmiljö och Lagen om anställningsskydd flera år senare tack vare Palmes lyhördhet för fackförbundens åsikter. Nationalteatern som producerade progglåtar som Hanna från Arlöv från skivan Livet är en fest 1974 och jag satt klistrad med min dubbel-lp Kåldolmar & kalsipper (1976) på vardagsrumsgolvet framför grammofonen. Minns att det var en spelplan på mittuppslaget och de dumma kungarna från Västerlandet hade kastat människorna i de mörka gruvorna som skulle räddas. Under 70-talet drev LO starkt frågan om löntagarfonder men införandet dröjde ända till efter Socialdemokraternas valseger 1982. Syftet var att skapa en mer solidarisk lönepolitik. Med en solidarisk lönepolitik ville facken uppnå gemensamma lönepolitiska mål som rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Alla medlemmar ska garanteras en reallöneutveckling, men mer ska gå till dem som har lägst lön. Lönekonkurrens ska förhindras och skillnaderna i löner mellan män och kvinnor ska minska. 

I april fick jag möjlighet att göra en annan resa, när jag deltog i en nätverksträff med två dagars konferens i Zimbabwes huvudstad Harare genom Olof Palme international center (OPC). OPC ansvarar för att samordna arbetarrörelsens internationella utvecklingssamarbete och arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Målet är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. 70 procent av Zimbabwes befolkning är beroende av att kunna odla och skörda för sin försörjning. En stor fråga för befolkningen och lantarbetarna i Zimbabwe och andra delar av Afrika är hur de kan arbeta med att minska klimatförändringar och miljöproblemen. 

Ju större klimatpåverkan ju fortare ökar fattigdomen hos befolkningen och barnen måste stanna hemma för att hjälpa till med ekonomin genom att spara utgiften för skolavgiften. Klimatets förändringar visar sig i stormar, regnväder, torka och andra väderfenomen som leder till översvämningar, vattenbrist, rasade vägar, bortspolad odlingsbar mark, borttorkad skörd, bortspolad skörd och spridning av sjukdomar. Inkomsten från försäljning och arbetstillfällen minskar och beroendet av bistånd och välgörenhet ökar. Genom OPC-fadderprojekt stöttar Kommunal Mitt den fackliga organisationen GAPWUZ som organiserar lantarbetare i Zimbabwe. De är ungefär 50 000 medlemmar i hela landet och arbetar hårt med organisering genom att bli fler medlemmar, värva skyddsombud och förändra och förbättra avtal och lagar.

GAPWUZ har med vår hjälp fått bättre möjlighet att komma ut till medlemmarna på arbetsplatserna runt om i Zimbabwe och lösa problem och svara på frågor på plats. Förbundet arbetar för att fler kvinnor ska våga engagera sig fackligt och därmed öka arbetet med jämställdhet. På det statliga sjukhuset i Harare har de anställda (flest kvinnor) inte fått någon lön på cirka två–tre år – ja, de fortsätter att arbeta. Sjukhusets anställda är helt livegna och kan inte lämna platsen eftersom de bor på på sjukhusområdet i personalbostäder och får mat när de arbetar. 

Nu verkar de flesta fackliga organisationerna i Zimbabwe för en förändring i valet 2018 då de hoppas på en ny president. Robert Mugabe som sedan självständigheten 1980 har styrt landet har gått från hyllad frihetskämpe till en hänsynslös och maktfullkomlig ledare. Landet har under 2000-talet genomlidit en ekonomisk kollaps och ökat politiskt förtryck. Zimbabwes samhällsbyggare behöver få utrymme och möjlighet att använda sin kunskap och vilja att bygga demokrati och solidaritet för en bättre framtid.

När jag under konferensens sista dag såg filmen om Olof Palme tillsammans med dessa engagerade människor från olika organisationer i Afrika och Sverige kände jag stolthet. Den utveckling Sverige gjorde under 60- 70- 80- talet. Den politik och demokratiska anda Palme bidrog med. Jag hoppas att det nu ska vara Zimbabwes tur att nå sina rekordår med utbyggd välfärd, bättre utbildning och minskad fattigdom. För det kommer vi att behöva fortsätta att kämpa, både där och i
Sverige.    

Läs andra artiklar av Helena Ersson