Ledare. Hanna Victoria Mörck.

2016-09-10 06:26
Bild: TT

Om stommen faller så faller samhället

Ett bra bredband, eller åtminstone ett bra trådlöst nät, är ett måste. Det kommer att vara en viktig fråga att komma till rätta med för -regionen.

Internet är i dag en infrastruktur som vi har byggt in och gjort oumbärlig. Trots det finns det fortfarande många som inte har tillgång till ett bra bredband. I Uppsala kommun ligger täckningen på 80 procent för bostäder men i Heby på endast 10 procent. Det nya förslaget till regional utvecklingsstrategi (RUS) föreslår ett mål på 95 procent till 2030.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Det är bra. Fast det blir en väldig utmaning för Heby. Lite mindre för Uppsala.

Samtidigt har Telia, som ägare av våra fasta gamla trådar från Televerkstiden, börjat ta bort kopparledningarna. Underhållet kostar, argumenterar bolaget. Det stämmer säkert, men det gjorde det säkert också när tåglinjer och spårvagnar i våra städer togs bort för ett halv centenium sedan. Och nu har vi kommit på att vi många gånger gärna vill ha tillbaka den gamla infrastrukturen, men i uppdaterad form. Kanske var besluten rätt. Kanske inte. Men vi bör tänka efter ordentligt när det gäller beslut som så påtagligt påverkar själva grunden för vårt samhälle.

Tillgången till internet är i dag så viktig att det kan liknas med en demokratisk rättighet. Eller tydligare, det är ett verktyg så viktigt för våra demokratiska rättigheter och möjligheter att delta i samhället att avsaknaden är ett hinder som inte bör accepteras i ett samhälle som värnar oss alla.

Ett bra bredband, eller åtminstone ett bra trådlöst nät, är ett måste. Det kommer att vara en viktig fråga att komma till rätta med för regionen.

Sedan har vi nätneutraliteten. Det har inte varit en fråga tidigare men nu börjar det komma nya smarta affärsmodeller där tjänster via nätet, som sociala medier eller streamingtjänster, byggs in i en nätleverantörs erbjudande om tillgång till internet.

Vid ett snabbt påseende är det ju härligt att kunna surfa gratis på vissa tjänster. Om man drar ut vad det i förlängningen innebär för ett samhälle så låser idén i värsta fall in konsumenten i att enbart använda vissa tjänster. Det kan handla om att det blir mycket dyrare att använda sådana tjänster som inte inkluderas i ett paket eller att bandbredden reserveras för vissa tjänster så att de andra blir långsamma att använda och olönsamma att leverera.

Den här frågan är inte särskilt diskuterad men det börjar bli dags nu när tjänsterna finns. Ska en fil på motorvägen kunna reserveras för en viss tjänst eller för en viss människa? Ska vi stänga in den som inte kan betala i att enbart få använda vissa tjänster?

Infrastrukturen som vi har för att åka bil, ta tåget, ta emot post, ringa i telefonen, titta på strömmad tv och använda internetbanken är ett samhällsskelett. De är de bärande stommarna i huset som är vårt samhälle. Om delarna faller, så faller samhället.