Nyheter.

2017-09-29 06:00
  • Uppsala stadshus.  Bild: CC BY-SA 4.0
    Uppsala stadshus. 
  • Anna Manell.
    Anna Manell.

”Känner pressen att göra något för väljarna”

Motioner är oppositionspartiernas chans att påverka den lokala politiken utan att sitta i majoritet. I Uppsala är det liberaler och centerpartister som utnyttjar den möjligheten allra mest. ETC undersöker motionerandet i fullmäktige.

 

Stefan Hanna (C) är den person som har fått in allra flest motioner till fullmäktige.

Hans förslag varierar från att införa fritt wifi på servicehus till att konsekvensanalysera borttagandet av centrala p-platser och att inrätta särskilda äldreboenden med palliativa enheter.

Men alla förslag är inte hans egna.
– Vi har den demokratiska ordningen att de förslag som röstas igenom på den lokala stämman blir också motioner i kommunfullmäktige. Så jag lägger också fram medlemmarnas förslag – även om sådant som jag kanske inte själv brinner för, säger Stefan Hanna.

Han ser motioner som ett viktigt instrument för oppositionspolitiker. De egna förslag som han betraktar som viktigast är motionerna om särskilda satsningar på samhällena utanför staden.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Det parti som har motionerat allra mest är däremot inte C, utan Liberalerna. Anna Manell är en av de liberaler som ofta har motionerat i fullmäktige.

– Det är det redskap jag har när jag sitter i opposition. För mig är det viktigt att väljarna ska känna att en röst på oss inte är en bortkastad röst utan att vi driver en aktiv politik även i opposition, säger Anna Manell, som tycker att det är viktigt att försöka få igenom liberal politik på de sätt som är möjliga.

– Jag fick över 1 000 personvalskryss, så jag känner pressen att göra något för väljarna och inte bara sitta av tiden.

Flera kanaler

Två motioner som hon har lagt är hon särskilt nöjd med. Den ena handlar om att centralisera rättningen av nationella prov för att avlasta lärare, den andra om att sätta upp så kallade snubbelstenar i den offentliga gatumiljön till minne av Förintelsens offer, i enlighet med ett tyskt konstprojekt.

– Det är viktigt för mig som person, som lärare och som förälder att det finns något som kan påminna oss om offren, också när de som minns förintelsen inte längre kan berätta om den. Det förslaget fick jag med mig kommunfullmäktige på.

Anna Manell menar att det ibland är lättare att driva frågor genom den nämnd som man sitter i än att ta upp förslag som motioner i kommunfullmäktige, men berättar att hon försöker använda båda kanalerna lite beroende på vilken fråga det är man vill driva.

Moderaterna sämst

Men det är stor skillnad mellan hur mycket partierna i opposition motionerar. Moderaterna har dubbelt så många platser som L har i fullmäktige, men har inte ens lämnat in en tredjedel så många motioner. Faktum är att de utnyttjar möjligheten att motionera allra minst. Under hela mandatperioden har fullmäktige bara hunnit behandla åtta motioner från Moderaterna.

"Vi har märkt att vi påverkar mer i nämnderna och i styrelserna. Det har visat sig mer effektivt än att motionera då motionerna i regel avslås oavsett innehåll", förklarar Moderaternas Fredrik Ahlstedt i en kommentar.

Varför är det viktigt för er i Liberalerna att motionera, och varför tror du att det är ni och Centern som utmärker er mest där?

– Jag har ingen aning om hur andra partier tänker. Men vi tycker att det är viktigt och har många idéer. Jag kan tänka mig att samma sak gäller Centern, att det är individualistiska liberaler som inte underordnar sig någon kollektivistisk tanke, säger Anna Manell.

Anna Manell är som kvinna minoritet bland motionärerna. Medan kommunfullmäktige håller en ganska jämn könsfördelning går det inte att påstå detsamma om antalet förslag. 81 motioner lades fram av män och 36 av kvinnor från 2014 och fram till det senaste kommunfullmäktigemötet.

– Jag kan ju känna igen det på samma sätt som jag känner igen att det är fler män än kvinnor som går upp och pratar på fullmäktige. Men kvalitet och kvantitet måste ju inte alltid vara samma sak, säger Anna Manell.

De motionerade mest

Stefan Hanna: 23 motioner

Mohamad Hassan: 20 motioner

Anna Manell: 15 motioner